Dotace - VÍT a VNUK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Dotace

Projekt
MODERNIZACE PEČÍCÍHO PROCESU S DŮRAZEM
NA EFEKTIVITU A ÚSPORU ENERGIE
je spolufinancován Evropskou unií.

Nákupem moderní etážové pece získáme mnoho důležitých výhod a to nejen pečení
kvalitnějších výrobků, ale i kapacitních možností. Další výhodou je možnost pečení
rozdílných výrobků v jednotlivých etážích, což zefektivňuje výrobu a šetří energii
a čas.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky